March 27, 2024
Juridik

Vad gäller kring privata försvarares tystnadsplikt?

  • december 15, 2022
  • 3 min read
Vad gäller kring privata försvarares tystnadsplikt?

En försvarsadvokats ansvar är att försvara klienten som har åtalats för brott. Advokaten är väl insatt i det aktuella händelseförloppet och har fått information som kanske inte har delgivits polis och åklagare. Klienten behöver kunna känna förtroende för advokaten då hen behöver ha tillgång till alla nödvändiga fakta som krävs för att utföra försvarsarbetet. Försvarsadvokaten kan utses av domstolen och benämns då som “offentlig försvarare”. Men det går också för den åtalade att själv anlita en egenvald privat försvarare.

Lagen om tystnadsplikt

Svensk lag säger att alla advokater, vilket inkluderar försvarsadvokater, har tystnadsplikt kring den information de har fått tillgång till i sitt arbete. Om klienten berättar något som kan hållas emot klienten i rätten måste advokaten hålla informationen för sig själv. Men advokaten får inte ljuga i domstol. Om advokaten får information om sanningen och får veta att klienten har för avsikt att ljuga i rätten kan advokaten säga upp samarbetet med klienten. Det kan i vissa fall vara omöjligt att både följa klientens vilja och samtidigt undvika att främja brott. Advokaten måste också följa god advokatsed.

Tystnadsplikten gäller både för offentliga och privata försvarare. Den regleras i 8 kap. 4 § RB, som säger att advokaten ska förtiga det hen har fått kännedom om när hen har ägnat sig åt sin yrkesutövning. En advokat bör vara lojal med klienten och fri från intressekonflikter. På så sätt värnas klientens intressen och hen får de allra bästa förutsättningarna i sitt brottmål. Advokaten kan inte tvingas till vittnesmål om något hen har erfarit medan hen har utfört sitt advokatuppdrag. Om du anlitar en försvarsadvokat har du rätt att träffa advokaten i enrum. Även de personer som är anställda av advokaten måste tillgodose tystnadsplikt och diskretion för klientens del. Har du varit klient hos en advokatbyrå är samtliga advokater på byrån jäviga gentemot dig. Du kan därför som klient känna dig trygg med att den information du lämnar till advokaten inte kommer användas mot dig av andra advokater som arbetar på byrån.

Välj privat eller offentlig försvarare

Om du är i behov av en offentlig eller privat försvarare kan du kontakta Altius Advokatbyrå som erbjuder sina tjänster med advokater specialiserade på brottmål. Staten betalar för kostnaden för den offentliga försvararen, men om du blir dömd för brott och har tillräckligt god ekonomi kan du behöva återbetala kostnaden till viss del eller till fullo. Du kan också anlita en privat försvarare härifrån, och står då själv för kostnaden. Men staten kan ibland återbetala kostnaden om du blir frikänd.

About Author

Ronja Lundström